Friday

У шу с Мето Циганина


Една вечер Учителят (Мето Циганина) и няколко от неговите ученици се наслаждавали на нощната тишина нарядко нарушавана от щурците. За да не безпокоят насекомите и да нарушат космическата хармония на тази лятна нощ, Мето и последователите му се движели незабележимо, тихо и потайно. Ослепителна светлина разкъсала мрака и се чул глас:
- Стой! Полиция! Кой е там?
Мето отвърнал:
- Един беден учител с няколко невръстни ученици.
Осветили ги с прожектора и единият полицай попитал:
- А какво носите?
- Жица, господин полицай-простодушно отвърнал Мето и пуснал 10 килограмовото рулце от "проводници неизолирани медни за въздушно окачване". След това благо казал:
- Скъпи ученици, господа полицаи, ще помоля за вашето внимание. Искам да използвам този случай и да изнеса кратка беседа за това което помага на хората да живеят в общества.
Другият полицай:
- Да учителю, любопитни сме да чуем и ние.
- Обществото драги ученици е като странна зидария в която всеки човек се държи за другия с помоща на варовия разтвор, а именно подчиняването на известни правила и естественото добро държание на едно човешко същество към друго. Ако по някаква причина този варов разтвор изпусне камъните и тухлите си, то прекрасната сграда на нашето общество ще рухне и ще ни погребе под останките ни. За това наш дълг е да браним и подпомагаме тези сили които ни помагат да усетим щастието от това да принадлежим в общност. Полицията, скъпи ученици е една от тези сили и за това сега ще им помогнем да изпълнят дълга си. Нека всеки да пусне жицата която носи, да се огледа за по дебела тояга и да изпълни дълга си.
Един явно от по несъобразителните ученици на Мето Циганина попитал притеснено:
- Как да изпълним дълга си, Учителю?
Мето взел един дебел клон, ударил се с все сила по крака и със задавен от болката глас казал:
- Помагай на полицията, бий се сам.
Всички ученици въодушевено взели да се налагат с криваците, а полицаите мъдро и доволно кимали.

1 comment:

Anonymous said...

ha, a tova ot ninjite na Irina - Pipilota li sa?