Wednesday

Alice in Fuckinland 2010

Ръцете ми към лицето ти със кашлици в гърдите тичат
през зъби нагоре тичат
спират малко на ключиците
на любимите ключици спират за малко вода
без милост ги гоня нагоре все по врата
крийте се в косата и чакайте заповеди
целуни мe любими
и побързай защото войниците ми сега са гладни

No comments: