Saturday

Тай Чи с Мето Циганина

Веднъж Мето Циганина показвал на група свои последователи междуфазово късо съединение когато единият от учениците непочтително се изказал за уменията на Учителя си за боравене с клещите. Мето Циганина вдигнал поучително ръка и казал:
-Скъпи ученици издишайте бавно, затворете очи и се вслушайте в шума на вятъра..
Един от учениците му казал:
- Учителю но сега няма вятър.
Мето благо рекъл:
Е, угодете на стария учител...
Учениците му го послушали, затворили очи и тогава Мето изшил нахалника по главата с тежките клещи. Докато той се превивал от болка Мето пояснил:
Това трябва да ви покаже, че гласа на учителя може да е силен като тайфун.
(емин бей ше оцени)

1 comment: